ביקורת על אומ"ץ בעניין אריה אבנרי 
מבקר המדינה עומד להודיע על בדיקה
שושפרי היא אריה אבנרי במסכה וירטואלית
טעוט לעולם חודרת  06/09/2010 13:52:00
מבקר המדינה עומד להודיע על בדיקה
גם את מאפיונרית. מוכרת את הזבל
מסתבר שלכל אזרח יש את המאפיה שלו. את שייכת למאפיה של תנועת חומ"ץ ומשרתת בנאמנות עיוורת את ראש התנועה המושחת אריה אבנרי. אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה.
של אריה אבנרי
  06/09/2010 12:44:00
"חשש לתפירת מכרז למנכ"ל החברה לפיתוח אשדוד"
אבנרי מזיק לחברה בישראל
מה זה משנה אם מישהו היה פעם עבריין? אסור לשקם אסיר?
מה אבנרי רוצה להגיד בדיוק: פעם עבריין, תמיד עבריין? הוא רוצה בכל כחו להכריח את העבריינים לחיי הפשע כי לדעתו הם לא מסוגלים לחזור למוטב?
אדם כמו אריה אבנרי מזיק נזק בל ישוער למירקם החברתי בישראל. אני מציע לשקול באופן רציני להכניס אותו לאישפוז כפוי בביה"ח אברבנאל. אולי לאחר כמה שוקים חשמליים הוא יתחיל להבין יותר טוב איך משקמים אסירים ומחזירים אותם למוטב ע"י שמסדרים להם עבודה טובה ומכובדת.

יש לאשפזו בדחיפות
  03/09/2010 21:05:00
המבקר בודק הטענות לניגודי עניינים בוועדת ששינסקי
היכן תגובת ביקורת על יו"ר אומץ
האמנם אריה אבנרי 'אתרוג' ?
חדשות באתר זה !  02/09/2010 20:33:00
משפחת שרון נאלצה לוותר על הרכב הממשלתי והנהג
אין אומ"ץ ! יש שרידי ! עמותה.
הסיבות המרכזיות
התנהלות היו"ר אריה אבנרי שהוא 'אינטרסנט' מובהק.
המגן גם על התנהלות לא תקינה ! של: 'מקורביו'
ראה בתגובותי השונות בהקשר לתגובות ברשימתו ' ועדת שפניץ...'.
היו"ר מתעלם - ונעלם - נאלם ממתן תשובות ישירות - בהירות -ולעניין.
נוסף לכך , דומני הגבתי אליך והיצגתי את הכשל הלוגי !
עד כדי הענקת אות אומ"ץ השנה למני מזוז כאשר יקבל גם ומעל אותה במה אות - חושף שחיתות אמיתי - בשירות המדינה אבל !מי שנירדף עד עצם היום הזה! ועומד בבית הדין בעימות עם וע"י אנשי פרקליטות המדינה המגנים על עבריין ועל מושחתים במשרד ממשלתי. הגנה נלוזה זו על השחיתות! באה מסביבתו ועוד מימי כהונתו ואחריותו של...מני מזוז !

לבן דוגית.  02/09/2010 18:43:00
משפחת שרון נאלצה לוותר על הרכב הממשלתי והנהג
לשושפרי עדיין לא התנצלת כלפי.
ממש 'מאירות עיניים' תגובותייך .
שירת 'ההלל' שלך לשרידי עמותת אומ"ץ
וליו"ר בעל הכשלים הלוגיים ראוייה
להענקת "אות אבירות לדוברת אומ"ץ"
עלי להזכירך .
לתגובותי לרשימת אבנרי ' ועדת שפניץ...'
תגובות שמס' 13 ; 16; 18 - 20. היו"ר
חסר האומץ נעלם - נאלם כי העזתי ושאלתי על
היתנהלותם הלא תקינה ! של 'יקירי - מקורבי - ידידי'
אריה אבנרי.
ואת הגב' שושפרי כינית אותי בלשון הביבים מפיך
על שאלותי :
'חלאת אדם' וכן 'עט להשכיר ' ועוד 'שליח מטעם'
לניגוח אריה אבנרי.
כן יש להוסיף ש'גיבוי' - הבנה לרוחך קיבלת בתגובה אלי אחרת של אבנרי .
עלינו לציין שעדיין לא זכיתי וזכינו -אני וכן קרובי ומכרי
לקבל - לשמוע ממך התנצלות מלאה וכנה.

לבעלת לשון הביבים  02/09/2010 18:29:00
המבקר בודק הטענות לניגודי עניינים בוועדת ששינסקי
המתעלם ממנהל שערורייתי=חבריו
לכל המתעניין.
אריה אבנרי מתעלם במודע ממנהל לא תקין ! של : 'חבריו - יקיריו - מקורביו'.
על פניותי שאלותי - הישירות - ענייניות - בהירות שהופיעו בתגובותי
לרשימתו : 'ועדת שפניץ...' תגובות שמס' 13 ; 16 ; 18 - 20.
היו"ר האינטרסנט של שרידי העמותה הקרוייה 'אומ"ץ' בחר
במודע להתעלם ! מאידך, הגב' שושפרי 'דוברת' בשם אומ"ץ הגיבה כלפי בלשון הביבים כי אני : 'חלאת אדם' וכי הנני 'שכיר עט' 'שליח מטעם...' נגד אריה אבנרי.
כל זאת על שהעזתי! לשאול את 'הוד קדושתו' אבנרי - שאלות ועוד בנושא התנהלות שערורייתית של 'יקירי אומ"ץ'.
היו"ר אריה אבנרי הגיב כן בהבנה לרוחה של שושפרי.
להתנצלותה המלאה והכנה של בעלת 'לשון השופכין' עדיין לא זכיתי.

על יו"ר אומ"ץ
  02/09/2010 17:53:00
"חשש לתפירת מכרז למנכ"ל החברה לפיתוח אשדוד"
ביחס לאבנרי אתה כנראה צודק
ביקורתך המוצדקת נגד אריה אבנרי לא משנה את העובדה שבישראל השתרשה תרבות מושחתת של תפירת מיכרזים. הדבר גורם לירידת איכות השירות של המגזר הציבורי לאזרחי המדינה.
שלומפערדינק
  01/09/2010 16:35:00
אומ"ץ לשר ארדן: זיהום הנחלים בלתי נסבל
למה מתעלמת?
אריה אבנרי חסם אפשרות לתגובות בבלוג שלו ב-News1. בבלוגו הפרטי הוא לא מאפשר תגובות שאינן מחמיאות לו. המסקנה הוא כן מגיב. אבל הוא עושה זאת בדרכו הלא אמיצה. אומץ מגיבה בדרכה  31/08/2010 11:21:00
"חשש לתפירת מכרז למנכ"ל החברה לפיתוח אשדוד"
אריה אבנרי, תן דוגמה אישית!
כל מי שיבדוק את התנהלות תנועת אומ"ץ יגלה שהמינויים בעמותה זו נעשים בהבל פיו של היו"ר. חברי ההנהלה לא יודעים מה קורה. גם ועדת הביקורת שפוטה של אריה אבנרי.
ב.ש.  31/08/2010 09:56:00
"חשש לתפירת מכרז למנכ"ל החברה לפיתוח אשדוד"
מה באשר התנהלות לא תקינה-חבריך
על פניו המיכרז 'התפור' לפי הכתבה לעיל
היא שערורייה !
איני בטוח כלל ש'יקירך' שלך אריה אבנרי
או מי מאנשיו המדובר במבקר המדינה לא יכשירו גם 'טריפה' זאת.
אולי עוד יותר מהם באו או יבואו 'אישורים'
מסביבתו של יקירך השנה : מני מזוז מלישכתו לשעבר
או בפרקליטות או אצל היועץ המשפטי במשרד הפנים
מן הסתם - אולי כבר העניקו חותמם - אישורם ל'טריפה'.
אבל ונוסף לכך
שוב אני שואל את אריה אבנרי בהמשך לתגובותי לרשימתו
'ועדת שפניץ...' תגובות מס': 13 , 16 , 18 - 20
מה בדבר היתנהלותם הלא תקינה ! גם להם היבט שערורייתי
של 'חבריך - ידידיך - חוגי מקורביך' ?
עד כה התעלמת ונאלמת מלהשיב בבירור לשאלותי הענייניות - ישירות - בהירות שהפניתי אליך.
אבל כן הבנת לרוחה של 'דוברת' שרידי עמותת אומ"ץ אשר
כינתה אותי: 'חלאת אדם' ועוד... על שהעזתי ! לשאול...
אותך וישירות.
גם לא זכיתי עד כה לראות היתנצלותה המלאה.

ליו"ר אומ"ץ
  31/08/2010 00:11:00
אומ"ץ לשר ארדן: זיהום הנחלים בלתי נסבל
אומ"ץ מתעלמת מזיהום של 'חברים'
אכן - אין ספק הנושא של זיהום הנחלים ראוי ומרכזי.
אין לדעתי מי שחולק / יחלוק על כך.
מאידך
יו"ר שרידי העמותה הוא: אריה אבנרי מתעלם במודע כאשר
מדובר בהתנהלות לא תקינה ! אף שערורייתית של 'עמיתיו',
חבריו - מקורביו...היו"ר ראה וקרא את תגובותי לרשימתו 'ועדת שפניץ...' מס' התגובות : 13 , 16 , 18 - 20 אבל היתעלם, נאלם ונעלם. מאידך גילה הבנה לתגובה הנוטפת בלשון הביבים
של הגב' שושפרי -שהיא מן העמותה כאשר כינתה אותי : 'חלאת אדם'
וכן ראתה בי 'שכיר עט' ו'שליח - שלוח' נגד אבנרי.
כל זאת למה ?
על שהעזתי לשאול את היו"ר שאלות בהירות, ענייניות וישירות באשר להיתנהלותם הלא ! תקינה של 'מקורביו'.
זיכרו - אתם אולי גם משרידי אומ"ץ. בעבר הייתה זו התנועה שנשאה דגל הדרישה להתנהלות תקינה. עתה עטוף הנושא בעטיפות מבית היוצר
של אריה אבנרי במעטפות אינטרסנטיות !
ולכן אבוי לעמותה ולשרידיה שכזה וכך מתנהל היו"ר שלה ושושפרי היא 'הדוברת'.

הנושא חשוב אבל..
  26/08/2010 00:28:00
מינוי גלנט עלול להתעכב בגלל בדיקת טוהר המידות
התחקירים ! של קלמן ליבסקינד
ראוי שתביאי דבר בשם חוקרו והוא
העתונאי התחקירן בנושא הוא : קלמן ליבסקינד
ב'מעריב'. היה ויהיה זה מן הראוי
שתקראי כתבותיו בנושא.
כ'דוברת' של אומ"ץ
עדיין לא התנצלת בצורה המלאה והראוייה כלפי ואלי
כאשר כינית אותי : 'חלאת אדם' על שהעזתי
לשאול את אריה אבנרי - שאלות ענייניות ובהירות
בדבר ההתנהלות הלא ! תקינה ושערורייתית של מיודעיו
וכן את חייבת התנצלות כלפי על
האשימך אותי כ : 'עט להשכיר' ו'שליח - שלוח' נגד
אריה אבנרי שגם הביע הבנה ללשון הביבים שלך.

לשושפרי 'הדוברת'  25/08/2010 20:00:00
אומ"ץ: המדינה מפקירה את חולי הנפש והחולים הגריאטריים
מה עם התנהלות לא תקינה = חבריך
אריה אבנרי סבור שעשייה זה הניירת !
מהיתנהלותם הלא תקינה ! של עמיתיו - חבריו - מקורביו
הוא מתעלם.
ראו בתגובות לרשימתו ' ועדת שפניץ...'
במס' התגובות 13 , 16 , 18 - 20.
כנגדי יצאה דוברת של אומ"ץ בשם שושפרי וכינתה אותי : 'חלאת אדם'. על מה ? על שהעזתי לשאול שאלות אמיתיות - ענייניות וישירות את אריה אבנרי
על התנהלותם הלא תקינה של רעיו.
גם הואשמתי על ידי שושפרי כאילו אני 'עט שכיר'
להשתלח נגד אריה אבנרי.
היו"ר של שרידי העמותה גם הבין ללשון הביבים של שושפרי ובכך גיבה תגובת - שושפרי.
אבוי לשרידי העמותה שזה היו"ר שלה ושושפרי מדוברותיה
העמותה שפעם ספינת הדגל שלה הייתה 'היתנהלות תקינה'
וכיום היא מגוננת ! על המתנהלים בצורה שערורייתית - בלתי תקינה בעליל !!

ליו"ר אומ"ץ מתעלם  23/08/2010 19:36:00
אומ"ץ דורשת מהיועץ המשפטי: חקירה פלילית נגד מנכ"ל מנורה
לאריה אבנרי אין זכות לבקר !
אין לו זכות לבקר אף אחד, האיש רחוק מלהיות סמל מוסרי !
חשוב מאד!  21/08/2010 16:05:00
תלונה הוגשה למל"ג נגד פרופ' אוריאל רייכמן
לאריה אבנרי אין זכות לבקר !
אף אחד! האש רחוק מלהיות סמל מוסרי!
חשוב מאד !  21/08/2010 16:02:00
לחקור הרב מצגר והדיין שתמכו ברב ליאור
זכות השתיקה של הרב ליאור זהה
חוש הצדק הסלקטיבי של אריה אבנרי מקומם. על אלו שתמכו בזכות השתיקה של אהוד ברק הוא לא מתלונן בכלל. כעסו יוצא רק על דתיים בעלי השקפות ימניות.
התנהגות אריה אבנרי מתאימה לדעתי לזו של פאשיסט קומוניסטי שדוגל בסתימת פה למי שלא חושב כמוהו.
הגענו לעידן משטרת המחשבות כמו בימי האינקוויזיציה בספרד.
למען הגילוי הנאות: אני אזרח חילוני דמוקרטי.

לזו של אהוד ברק
  19/08/2010 08:49:00
תלונה הוגשה למל"ג נגד פרופ' אוריאל רייכמן
אבנרי-שושפרי-בזיון מתמשך!!!!!!

די נמאסתם את שופ רידמן המכונה שושפרי ואתה הממחזר הידוע אריה אבנרי
אובססיביות היא מחלה ואתם חולים בה!!!

לכל דבר יש סוף וגם השמצותיכם תגענה לשם.
אומ"ץ למבקר: לעכב הדיון בעניינו של ניסים יניב
אריה אבנרי 'הכל' ובפועל = 0 ?
בצד המכתבים, הבג"צים, הרשימות, השבחים העצמאיים.
אולי יציג אריה אבנרי אחת לחודש רשימת השגים - תוצאות.
גם יערוך טבלת מעקב היכן ואם בכלל עומדות הפניות משכבר.
עדיין לא שכחנו להזכירו דבר ההתנהלות הלא ! תקינה של
עמיתיו. אותן שאלות והפניות בתגובות לרשימתו ' ועדת שפניץ...' שמס' 13,16,18-20.
גם לא אתפלא שתגיע שוב תגובה בלשון הביבים כלפי כפי שזכיתי
ממקורבתו הגב' שושפרי בכנותה אותי 'חלאת אדם' על כי העזתי לשאול בעניין המנהל הלא תקין ! של 'אתרוגי' אומ"ץ בהכשר , מן הסתם והמובן של האב"ד ו 'הבית דין צדק' של
עדת שרידי אומ"ץ והיו"ר אריה אבנרי.

לאבנרי= המדינה  13/08/2010 19:38:00
תלונה הוגשה למל"ג נגד פרופ' אוריאל רייכמן
אבנרי מנפח בלונים. וולף -המשלח
על רבים 'המי ומה' בישראל מלין אריה אבנרי.
על שאלות בדבר המנהל הלא תקין!
בנושאים מרכזיים עוד יותר
אבל...של... חבריו - עמיתיו!
מכך היו"ר של שרידי העמותה אומ"ץ
לא עונה, מתעלם, אוטם אזניו ועוצם עיניו.
על השאלות וההפניות בתגובות
לרשימתו : 'ועדת שפניץ...' תגובות מס' 13 ; 16 ; 18 - 20
לא השיב וכך בתגובות לרשימות נוספות
. ובמקום זה השתלחה בי המקורבת אליו:
גב' שושפרי בלשון הביבים כאשר כינתה אותי 'חלאת אדם'
והיו"ר אריה אבנרי בדיעבד הבין לרוחה
זאת על כי העזתי לשאול את 'כותב המכתבים והבג"צים'
באשר להתנהלות הלא תקינה ! של מקורביו.
אבוי לעמותה שהללו אנשיה ודבריה.

על אריה אבנרי  13/08/2010 19:19:00
הולנדר ייאלץ לפרוש באוקטובר
הולנדר לא ראוי למפעל הפיס
ועדת איתור נכבדה. אם אתם לא מריונטות או חותמות גומי במובן השלילי של המילה, אתם לא תיתנו יד לבחירת הולנדר. אל לכם לפחד. יכול להיות שבמקומכם ימנו אפסים שיאמר להם לבחור בו, העיקר שידכם לא תהיה במעל. חברי ועדת איתור - בחירת הולנדר משמעה מעילה באמון שניתן בכם ע"י הציבור. אל יתקררו רגליכם. גירסו לשבבים את הטפסים של שמואליק. דגים מלוחים לא הייתי עוטף עם הטפסים שלו. אריה אבנרי בראשות "אומץ" אליד שרגא, ועוזי דיין והתנועה לאיכות השלטון כל אלה יעשו בכם חוכה ואיטלולא אם תבחרו בהולנדר. יש להפסיק עם הריקבון הניהולי הזה.
מוישה כועס  12/08/2010 20:32:00
הולנדר ייאלץ לפרוש באוקטובר
מעללי הולנדר - יש לספר לאבנרי
ג'ורג' היקר! למה אתה שומר בבטן סוד נורא שכזה. כתוב מייד לאריה אבנרי וספר לו הכל. הוא כבר ייקרע את הצורה לנציב המלח הזה. ג'ורג' יישר כח. אהלן וסהלן מחזק את ידיך
אהלן וסהלן  12/08/2010 20:19:00
אומ"ץ לכנסת: מגרו שיטת התגמול ברשות המיסים
האתרוג של האתר - ללא תגובות.
היום באתר מופיעה רשימתו של יו"ר אומ"ץ האישית - הסטורית.
השיבוח האישי - של עצמו מפיו של 'בעל הדבר הוא בעל המחבר' הלא הוא אבנרי.
בכתבה על : דוד לוי, אברמוביץ ואריה אבנרי.
מתחת לכתבה רשום : 'תגובות'.
אבל - באשר לאבנרי האתר הזה איבד אמינותו ונוהג בשיטת
ה'אתרוג' - אין! כל אפשרות לתגובות.
המסר - אריה אבנרי היו"ר הלא א - מ - י - ץ של שרידי עמותת אומ"ץ.
אבנרי חושש מתגובות !

על העתונאי אבנרי  10/08/2010 13:52:00
"מחלוקת עובדתית בין הפרקליטות למבקר בפרשת רמון"
אומ"ץ ומנהל לא ! תקין= יקיריה
תגובותי והפניותי עד כה לאומ"ץ - היו"ר
נענו בהתעלמות מוחלטת או במילוליות בוטה כלפי כמו מצד מקורבת ליו"ר או כלי המיבטא של העמותה והיא הגב' שושפרי יחד עם גילוי הבנה בדיעבד מצד היו"ר על שכינתה אותי : 'חלאת אדם' כי העזתי להציג שאלות לאריה אבנרי 'אחד מל"ו הצדיקים'. כל שאלותי בנושא 'המנהל הלא ! תקין'.
המדובר בראיונות לא מכבר ב'הארץ' ו'ידיעות אחרונות'
בהן הודיע מאיר גלבוע - היועץ לשעבר לענייני שחיתות במשרד ביקורת המדינה כי 'מבקר המדינה' הודיעו
למסור פרטי החקירה נגד ח"כ דליה איציק לתחקירן - העתונאי
מרדכי גילת. כמו כן נאמר שדן מרגלית היה מי שהיפנה
את מאיר גלבוע למישרה אצל מבקר המדינה. המבקר, למרות שמהמשטרה ייעצו לו - למבקר, לא ! למנות את גלבוע , העדיף מבקר המדינה
את הפניית העתונאי מרגלית ומינה את גלבוע אשר - כשל בסופו של יום. אותו גלבוע הוא שתבע ביטול שתי וועדות במשרד המבקר בעניין חקירת הנושא : דליה איציק, תביעה משום שהמסקנות של הוועדות במשרד מבקר המדינה
לא התיישרו עימו - עם מ. גלבוע בקו אחד והוא הקו של מרדכי גילת.
כמו כן להבנתי נדרשת חקירת משטרה על הקשר בין גלבוע וגילת, גלבוע הודיע שהוא ידידו,החקירה על פעולתם ניסיונם להפלת ח"כ מכהנת (גם בהשוואה לחקירת מינוי הרמטכ"ל).
על אלה ממלא יו"ר אומ"ץ אריה אבנרי המייצג שרידי העמותה את פיו מים !
בעבר דגל העמותה היתה המילחמה עבור המנהל התקין .
עתה - נראה שאריה אבנרי מתברך במנהל לא תקין, המשרת אינטרסים זרים.

ליו"ר אומ"ץ אבנרי
  09/08/2010 18:29:00
אומ"ץ לכנסת: מגרו שיטת התגמול ברשות המיסים
אבנרי הוא המבזה עמותת אומ"ץ.
חבל שתחפש מה שכל מתעניין רואה מתחת לפנס.
אריה אבנרי שאינו עונה בכנות ויושרה לשאלות
המוצגות בפניו - כולן עוסקות:
במנהל הלא תקין! של מקורביו,
וכן בשיקולי דעת של אומ"ץ הנוגדים לשכל הישר
ראה בתגובות לרשימותיו וכן לתגובות
ברשימות המדווחות על אומ"ץ,
ובמקום להשיב בבהירות, עונה בהיתלהמות ובגיוס
תומכת - שושפרי לתגובה בלשון בוטה שגם
זוכה בגיבויו של היו"ר.
אריה אבנרי הוא עצמו המבזה העמותה
אם עוד ישנם שרידים אחדים
ואי שם של אומ"ץ.

לאלון. מתחת לפנס
  06/08/2010 19:25:00
לא יוגש אישום בפרשת בנק לאומי
אומ"ץ - מעמס על המערכת!
עובדה!
גם בג"צ לא קבע שינוי בהחלטת פרקליט המדינה
היו טיעונים לכאן, טיעונים לשם
היתה ביקורת כזו וכזו
חילוקי דיעות והסכמות
אך
אבוי
דבר לא השתנה!!!
החלטת הפרקליט בעינה עומדת!!!

כל מה שחדש זו הכותרת של אומ"ץ ובראשה אריה אבנרי... יחי יו"ר אומץ... הגורם מעמסה על המערכת המשפטית כדי לזכות בכותרות.

בו-חן
  05/08/2010 20:21:00
לא יוגש אישום בפרשת בנק לאומי
עדיין לא התנצלת על לשונך הבוטה
עדיין לא ראיתי
תגובת - היתנצלותך כלפי
התנצלות משמעה בכותרת התגובה.
על כנותך אותי בתגובה
בכינוי: 'חלאת אדם'
וזאתעל שאלות ישירות ענייניות שכולן
על 'מנהל תקין' שהפניתי ישירות
אל 'הקדוש' מ 'ל"ו הצדיקים' שלך
הוא אריה אבנרי.
שעדיין - מיתעלם ולא ענה.
ההתנצלות צריכה לכלול גם הבעת צערך על
הבוטות בלשונך כלפי והאשמותיך שאני :
'שביר עט' ו'שליח נגד אריה אבנרי'.

לגב' שושפרי  05/08/2010 19:58:00
"לשקול הסדר דירת יו"ר הכנסת כדירת שרד"
גט כריתות -מעם מרדכי גילת ועוד
אולי וכנראה...
למרות רצונה אבל בגלל: הדו"ח של מבקר המדינה
תקבל ח"כ שלי יחימוביץ
אולי לפרק זמן קצר
גט - מהחברים, לאורך נושאים ושנים לדרכה
הפעם בנושא : דליה איציק, והם :
מרדכי גילת - 'התחקירן' ; אריה אבנרי - עמותת אומ"ץ
ומאיר גלבוע לשעבר - יועץ מיוחד למבקר המדינה.
הבה וניצפה במה תיתרצה ח"כ יחימוביץ ?
כיצד תשולב שנית ב'חבורה' ?
האם אינה סבורה גב' יחימוביץ שעל ניסיון שכשל - עד לשלב דו"ח מבקר המדינה,
הניסיון להפיל ולסלק ח"כ מכהנת מכהונתה את דליה איציק.
עליה על ח"כ יחימוביץ יו"ר ועדת האתיקה של הכנסת
להגיש תלונה במשטרה על מנת שיחלו בחקירת המניעים וההתנהלויות ?

לשלי יחימוביץ.
  05/08/2010 19:21:00
לא יוגש אישום בפרשת בנק לאומי
אומ"ץ = כשל מחשבתי מוחלט !
במה הדברים אמורים ?
דוגמא.
מני מזוז לשעבר היועץ המשפטי יקבל השנה אות מאומ"ץ
לאוכף שלטון החוק על- כנגד עושי השחיתות המימסדית.
לכאורה - מחיאות כפיים .
מה האמת ?
יביא בבקשה יו"ר אומ"ץ דוגמא אחת להתייצבותו של מני מזוז
לעזרת עובד מנהל ציבורי - ישר דרך והעיקר : לוחם בשחיתות !
היכן עוד האבסורד ובגדול !
באותו טקס יוענק האות גם לעובד מדינה - לוחם בשחיתות.
לכאורה : יפה ונהדר.
אבל...
האם מבין - יודע - בדק - חשב יו"ר אומ"ץ שנגד אותו עובד !
מתייצבים בבית המשפט הנציגים המשפטיים של...מני מזוז -
הדיון המשפטי החל עוד מימיו ועדיין מיתנהל,
והפרקליטים - של פרקליטות המדינה ,מטעמו של לדור.
אכן לדעתי : יו"ר אומ"ץ סובל מכשל מחשבתי מובהק ומוחלט !
על מה, לדעתי, מזכים באות את מני מזוז...?
כל נער יגיד : על כתבי האישום נגד הידוענים.
ממה ובמה עמותת אומ"ץ כושלת לחלוטין!
בהיתעלמותה - בשיקול הדעת כאשר היועץ המשפטי דחה,
רעץ, מידר עצמו באשר מדובר ב : 'עובדי המימסד הציבורי'-ישרי הדרך.
תמיד התייצב ומייד - לצד בכירי המשרדים הממשלתיים ( מה לעשות... ? יש בהם גם ולא אחד - מושחתים ! )
גם זו סיבה מרכזית להפיכתה של עמותת אומ"ץ לא ללוחמת אמיתית עבור 'מנהל תקין' אלא:
לעמותה של רדיפת כותרות
ע"י היו"ר המתקשה בהבנה וראייה בהירה : אריה אבנרי.

על יו"ר אומ"ץ
  05/08/2010 16:54:00
אומ"ץ דורשת מהיועץ המשפטי: חקירה פלילית נגד מנכ"ל מנורה
לא להתייחס ברצינות לאבנרי !
הדרישות לחקירות ולהיתנהלויות הבאות ע"י אריה אבנרי
הן דרישות : סלקטיביות !

לציבור הקוראים.
  03/08/2010 23:13:00
אומ"ץ לכנסת: מגרו שיטת התגמול ברשות המיסים
'התמריצים' נוסח אריה אבנרי.
לפי השקפתו של יו"ר אומ"ץ
'התמריצים' מטעמו שמורים לידידיו
עמיתיו - שותפים לדרכו
על כך שאלתיו ברשימתו : 'ועדת שפניץ...'
שם בתגובותי והפניותי שמס' : 13 ; 16 ;
18 ; 19 ; 20.
על שאלותי שעניינן אך ורק ! 'המנהל הלא ! תקין'
של מקורביו.
בעבר זה היה 'נושא הדגל' של אומ"ץ.
היו"ר היתחמק,
היתעלם ונימנע להשיב.
זה 'מקרה מיבחן' לאומ"ץ בעניין: היושרה הציבורית
הציון : 'ניכשל' !
אבוי לשרידים - אם ישנם
של עמותת אומ"ץ.

ליו"ר אומ"ץ החמקן
  02/08/2010 19:40:00
אומ"ץ לכנסת: מגרו שיטת התגמול ברשות המיסים
אבנרי עוסק במשהו שאינו מבין
שיטת הפרמיה ברשות המסים מבוססת על כמות התיקים שהמפקח מסיים בחודש. פירוש הדבר שיש עליו לחץ לא להקדיש יותר מדי זמן לכל תיק, כדי להספיק את המיכסה עד סוף החדש.
מאחר שסיום תיקים תלוי בד"כ בהסכמת הנישום, ברור ש השיטה הנ"ל גורמת בד"כ לשומות נמוכות בהרבה מהכנסתו הריאלית של הנישום. אילו היה המפקח מתעקש לקבוע את ההכנסה האמיתית, הגבוהה יותר, לא היה האזרח חותם על הסכם שומה.
לסיכום: השיטה הנוכחית מיטיבה עם האזרחים.
אריה אבנרי לא מבין בכל התחומים. זה לא היה נורא אילו היה מודע לזה. נראה לי שהוא לא יודע את גבולות חוסר הבנתו.

גץ פונדמינסקי
  02/08/2010 15:13:00
אומ"ץ לכנסת: מגרו שיטת התגמול ברשות המיסים
למה אומ"ץ לא מתלוננת נגד בג"ץ?
למה אומ"ץ לא מתלוננת נגד בג"ץ?
תשובה: כי אריה אבנרי הנער השליח של כנופיית בג"ץ ושל השב"כ. כל השחיתות שהללו עושים היא טהורה בעיניו.
התלונה של אומ"ץ בענין רשות המסים היא בוקי סרוקי. עושים רוח כדי שנישמע עליהם. שיטת התיגמול ברשות המסים היא טובה כי היא מכריחה את עובדי רשות המסים להתאמץ. אם לא תהיה שיטת תיגמול וקידום ברשות המסים, עובדיה לא יתנו תפוקה.
עובדה היא שרשות המסים היא האגף הטוב ביותר בסקטור הציבורי. אנשיה עובדים ברמה גבוהה ובחריצות. כל זאת הודות לשיטת התיגמול המוצלחת.
נראה לי שתנועת אומ"ץ רוצה להמריד נגד תשלום מס הכנסה ולא יודעת בדיוק איך לנסח את זה.

היינריך הרץ
  02/08/2010 15:06:00
אומ"ץ לרשות לני"ע: לסכל תוכנית הבונוסים באפריקה
אתה מחלק 'בונוסים' לעמיתיך !
היו"ר של אומ"ץ - אריה אבנרי
לא עייף מכתיבה
אבל לי לא ענה למרות פניותי והפניותי
כמו בתגובותי לרשימה 'ועדת שפניץ...'
תגובותי מס' 13; 16; 19 - 20
עליהן 'צדיק' העמותה לא ענה !
כי בהן מדובר על : מנהל לא תקין !
של חבריו - עמיתיו.
הם מבעלי המנהל הלא תקין
עליהם שאלתי בתגובותי קיבלו מן הסתם
או אולי אחד מהם קיבל / או : יקבל
מיו"ר אומ"ץ אריה אבנרי
וודאי שלא בונוס כלכלי
אבל , שמא ואולי ( טעון בדיקה )
וזאת בעבר... או בעתיד - איני יודע
'בונוס'- מילולי
או 'אות' או כיבוד אחר.
באשר לשאלותי אליו
הגיב רק בצורה 'לכאורית' - מגומגמת
במקום להשיב בבהירות - ביושרה
בצורה עניינית הרי אחת מסביבתו
בשם : שושפרי כינתה אותי : 'חלאת אדם'.
וטענה גם שאני: 'שכיר עט'
שליח שכיר נגד יו"ר אומ"ץ.
וזאת על מה ?
כי העזתי לשאול ! את 'הקדוש'.
שושפרי עדיין לא התנצלה -
התנצלות אמיתית ומלאה
אלא רק בצורה מעורפלת...
לכל שרידיה של עמותת אומ"ץ
ספינת הדגל של העמותה :
'ההתנהלות תקינה' לא נוגעת כלל וכלל !
לסביבתו הקרובה של היו"ר "נושא הדגל"
אבוי לעמותה
ולעומד בראשה.
.

ליו"ר אומ"ץ  28/07/2010 23:07:00
אומ"ץ לרמטכ"ל: מדוע אפרתי עדיין מקבל שכר מצה"ל?
'יום טוב' היו"ר כותב...כותב...
על שאלות ישירות בעניין מנהל לא תקין
פעם ! זו הייתה סיסמת ונושאת הדגל של עמותת אומ"ץ
הוא : העתונאי אריה אבנרי לא עונה !
זאת מדוע ?
כי עסקינן בחוג חבריו - מקורביו
והם : מבקר המדינה ; מאיר גלבוע
מרדכי גילת ; דן מרגלית.
שאלותי והפניותי בתגובות לרשימתו של אבנרי : 'ועדת שפניץ...'
שם, תגובותי במס' 13 ; 16 ; 19 ו 20.
כמו כן ראוי להוסיף
שאחת מסביבתו הקרובה של אבנרי מגיבה
בשם : שושפרי כינתה אותי על שאלותי !
בכינוי 'חלאת אדם'
התנצלה לפני אבל רק למראית עין ובאופן חלקי מאד
פנייתי אליה ודרישתי :בדבר 'היתנצלותה המלאה'
נשארה בחלל !

ליו"ר עמותת אומ"ץ  27/07/2010 23:31:00
דרישה מן המבקר לבדוק את התנהלות יהב
התחמקת - בזה עליך לעסוק !
מבקר המדינה הוא עצמו דוגמא
ל : מנהל לא תקין !
יו"ר אומ"ץ ראה שאלותי והפניותי
בכתבתו של אבנרי: 'ועדת שפניץ...'
יו"ר אומ"ץ התחמק עד היום מלענות
בגלוי בבהירות ויושרה
כי שאלותי נוגעות לחבריו בני בריתו של אריה אבנרי
שהתנהלותם יחד עם מבקר המדינה היא מאבותיה ! של
ההתנהלות הבלתי תקינה.
תגובותי שם מס' 13 ;16 ; 19 ; ו 20.
דומני שנושא ההיגררות של היו"ר ועמותת אומ"ץ
אחרי ידיעות ב 'חדשות' היו לזרא בעיני הציבור.
אגב
האם מבקר המדינה לא קרא הנושא לעיל ?
אבוי לשרידי עמותת אומ"ץ שמיתנהלת
בזו הדרך.

ליו"ר אומ"ץ .  27/07/2010 23:14:00
דרישה מן המבקר לבדוק את התנהלות יהב
היושר של אריה אבנרי סלקטיבי
למה אריה אבנרי לא דורש ממבקר המדינה לבדוק איך העביר אהוד ברק את שדות הגז שמצאנו מול אשקלון לאירגוני הטרור ברצועת עזה? תשובה: כי אריה אבנרי חבר של המאפיה השמאלנית שמנהלת לנו את החיים. לכן חס וחלילה לא ייגע בשערה משערות ראשו של אהוד ברק המפא"יניק שאולי סחב למדינת ישראל את שדות הגז שלה.
אילחאס טיבי
  27/07/2010 15:26:00
מנהל ביה"ס החקלאי פוטר; דורש הגנה מהמבקר
המאבק צ"ל נגד המבקר ושיטתו !
ליו"ר אומ"ץ.
אבוי לכולנו- האזרחים
שפנייה ל 'מבקר המדינה' יש לה סיכוי (אולי)
שאכן תטופל היות והפנייה - התלונה - המכתב
באו דרך, מידי, באמצעות כמו : דן מרגלית, אריה אבנרי או
מרדכי גילת ... או 'התנועה לאיכות השלטון' או/ ו 'עמותת אומ"ץ'...
לעומת האזרחים הרבים מאד הפונים ישירות למבקר המדינה
שתלונתם סופה ומייד ל: 'פח וחסל' או:
'הנושא השנה ! לא בתכנית העבודה של המבקר'... , או נדחים ונזרקים מן הסף, או התשובות נידחות לאין קץ...
הקשרים 'הנילבבים' בין מבקר המדינה וחלק מהדמויות לעיל
צויינו אושרו וניכתבו לאחרונה בראיונות שהיו עם מבקר המדינה ומאיר גלבוע - היועץ עד לאחרונה של המבקר
בעתונים : 'ידיעות אחרונות' ו'הארץ'.
המבקר ושורת 'יועציו' שחלקם מתנהלים ב 'הפוך על הפוך' ממנהל תקין ובעל יושרה
גם ומה הפלא, שהם בין יושבי השורה הראשונה בכנסי השנה גם של עמותת אומ"ץ ושם נושא המבקר את :
מידברו - מליצותיו ו'שיבוחיו' על משרדו ועל מארחיו...
וד"ל...
היות ואומ"ץ לא נילחמת נגד התנהלות מבקר המדינה,
היות ואומ"ץ מזמן שכחה מהו 'מנהל תקין' שקוף - אמיתי
אוניברסלי = לכולם.
היות ואומ"ץ מיתנהלת גם היא עם המבקר ( ולא רק עימו ! ) בשיטה של 'יד לוחצת יד' ו 'שמור לי ו...אמחל לך' !
היות ועמותת אומ"ץ והעומד בראשה גם פוחדת ונירתעת וניכנעת
לבעלי עמדות - כוחניות -
היו"ר יודע מצויין במה ומי המדובר ...
נותר לומר ל 'עמותת אומ"ץ' - אין לך ייחודיות את חסרת אמינות - שקיפות - חסרת היתנהלות תקינה ויושרה.
אבוי גם למי שסומך ידו -
מסתמך בצידקתו - אמונתו ביושרה
וגם אבוי
סומך עלייך - על אומ"ץ !

לשושפרי ואומ"ץ   22/07/2010 18:21:00
מנהל ביה"ס החקלאי פוטר; דורש הגנה מהמבקר
המיתעלם - התעורר ושינה כותרת !
לציבור ושרידי עמותת אומ"ץ.
רישמו לפניכם .
היו"ר ואומ"ץ התעוררו לפחות בהבנת העברית -
את הכותרת : 'אומ"ץ מעניקה אותות לאוכפי שחיתות'
סוף סוף הבין היו"ר שכתב שטות ! שהיא בדיחה רבתי !
ליו"ר אומ"ץ נדרשו כשלושה שבועות - להבנת הפניות - הניקרא !
פניתי אליו בכל הדרכים מייד עם הפרסום של כותרת ההבלות - כמה וכמה פעמים על מנת שיתקן !
תגובתו הייתה - היתעלמות !
רק היום שינה באתר אומ"ץ לכותרת :
'אומ"ץ מעניקה אות לאוכפי החוק שפעלו נגד שחיתות שלטונית'
אני גם שב חוזר ומפנה אותו לשאלותי הישירות - ענייניות
אליו שכולן עוסקות ב 'מנהל תקין'
היו"ר מודע בדיוק היכן רשומות - בתגובות ( באיזה כתבות ) נמצאות ורשומות שאלותי.
מה לעשות - שאלותי עוסקות בעיוותי
מנהל לא תקין של חבריו.
אני שב וטוען זה 'מקרה המיבחן' לעמותת אומ"ץ
אשר הציבה כנושאת דגל מטעמה את סיסמת 'המינל התקין'
אבל אריה אבנרי מיתעלם - מתכחש ליושרה ולאמינות
הציבורית וגם לבהירות ולשקיפות.
אגב, שלח מן הסתם מגיב/ה בשם שושפרי מטעמו
לכנותני על כך שאני שואל שאלות בכינוי : 'חלאת אדם'
ועל כך אני מצפה להתנצלותו / ה.
לפי תקון 'הכותרת' אותה ציינתי לעיל
ונעשתה כאמור לאחר 18 ימים !
עדיין - אולי לא מאוחר שיסבירו ליו"ר
שמיתכוונים באמת למה ששואלים אותו.
הפניתי את היו"ר בדיוק לשאלותי - תגובותי : התאריכים, תוכן השאלות...
אריה אבנרי יודע במה ועל מי מדובר בשאלותי.
אבוי לעמותת אומ"ץ אם היו"ר ימשיך
בדרכו הלא תקינה !
לצבור ויו"ר אומ"ץ
  22/07/2010 15:21:00
מנהל ביה"ס החקלאי פוטר; דורש הגנה מהמבקר
עידוד משושפרי זו עליבות !
למנהל ביה"ס.
איני מכיר הנושא ומוכן להאמין בצידקתך.
אבל דע לך
בשם שושפרי נתקלתי לאחרונה
בתגובות שהן 'לשון ביבים' כלפי
המעידות על ריקנות, דלות הבעה, חוסר יכולת
של הבנת הניקרא והנישאל -
שאלותי הופנו ליו"ר אומ"ץ - אבנרי
המתחמק מתשובות ישירות וענייניות !
אני כוניתי ע"י שושפרי : 'חלאת אדם'
בגלל שהיצגתי שאלות ! לאריה אבנרי.
באפן ענייני
אל תבטח גם על התמדת ויכולת העזרה
של אומ"ץ.
ראה למשל : ההבטחות שנתן
כולל ברדיו ברשת ב - אריה אבנרי לרפי רותם
והעזרה לרותם של אומ"ץ נעלמה לפתע ולחלוטין.
אני מאחל לך שלא יהיה גורלך כגורל רותם.

למנהל ביה"ס  21/07/2010 23:29:00
מנהל ביה"ס החקלאי פוטר; דורש הגנה מהמבקר
משאלותי * יו"ר אומ"ץ - מתחמק !
* השאלות וההפניות מצויות ברשימתו של
אריה אבנרי : 'ועדת שפניץ...'
שם השאלות מתויות בתגובות מס' 13 ; 16.

לכתב ויו"ר אומ"ץ  20/07/2010 00:58:00
אומ"ץ: בגלל משרד התמ"ת אין מכשירי החייאה
ה'איתרוג' בחסימת תגובות לאבנרי
לעורך יואב יצחק שלום.
לא מאמינים !
רשימתו מאתמול - של אריה אבנרי נגד צחי הנגבי
נחסמה לתגובות.
גם הבודדות שהופיעו - בשבת אחרי הצהריים - הוסרו.
הרשימה חסומה מאז בפני תגובות.
על כסילות 'המעשה' הנ"ל מצד 'בקשתו' ? של אבנרי
כל אחד וודאי מבין.
אבל
מדוע באתרך - אתה יואב יצחק נותן יד למהלך זה
ממש לא יאומן !
אבנרי - אינו מסוגל לענות ולהתמודד עם שאלות ישירות
שעניינן הקילקולים העצומים ב 'מנהל התקין' - של חבריו , של אבנרי.
מדוע יואב יצחק אתה נותן כתף ומשתף פעולה עם מהלך
אנטי דמוקרטי בעליל שכזה.
נודה לך מאד ומראש אם תגיב ואף תענה.

ליואב יצחק  18/07/2010 19:47:00
אומ"ץ: בגלל משרד התמ"ת אין מכשירי החייאה
בושה של המאתרג את אריה אבנרי.

ליואב יצחק  18/07/2010 14:04:00
דחייה נוספת לתשובת המדינה על אורי מסר
עורך-דין סוכן כפול?
האם יתכן שאורי מסר שאשתו עבדה בתפקיד בכיר ביותר בצדו של היועץ המשפטי זוכה בהגנה יוצאת דופן בגלל שמאחורי הקלעים שירת בעצם את ,מולדתו האהובה" מפני ארסו של נבל שטני? שום אפשרות אחרת אינה עולה בדעתי המצומצמת שביכולתה להקהות את התביעה המושחזת והברורה כל-כך של אומ"ץ, אותה מוביל בלי היסוס היו"ר שלה אריה אבנרי. שלאור עברו כמומחה באיתור גידולים סרטניים בחברה הרקובה שלנו, ניתן לשער שלא סתם הוא מתעקש על בירור ממצה של "תמיהת פרשת אורי מסר", אחד הצדדים המכוערים והאפלים ברשתותיו של אולמרט אדונו. אבנרי כבר הוכיח פעם אחרי פעם שהוא באמת כזה שלא יניח ידו מפרשה זאת בכדי שלא ימסמסו אותה בתקווה שתגווע מאליה.
בן דוגית
  17/07/2010 10:15:00
אומ"ץ מעניקה אות לאוכפי השחיתות השלטונית
התחמקותך כבר 'שם דבר'
כוונתי לתגובה מס 7 - שלי על כל חלקיה והפניותיה אל יו"ר אומ"ץ - אריה אבנרי.
בכתבתו : באתר זה לפני ימים אחדים: 'הערות אזהרה' 64.
התעלמותו - ההתחמקות נובעת
מהעדר יכולת של תשובה עניינית ובהירה.
ובהקשר לשאלותי :
העדר יושרה - אמיתית - כנה וציבורית.
התנהלותו זאת של היו"ר תביא לדעתי
בסופו של תהליך להעלמות העמותה.

אל יו"ר אומ"ץ  06/07/2010 01:09:00
מבקר המדינה יבדוק מינוי איתם ליו"ר חברת החשמל
ידי אריה אבנרי מתנועת אומ"ץ
אריה אבנרי הוא מפא"יניק ששיתף כל חייו פעולה עם השב"כ וכנופיית המשפט של ברק+בייניש. בצעירותו היה העורך השבועון "רימון" במימון השב"כ, שהוצא לאור כמישקל נגד ל"העולם הזה" של אורי אבנרי. בקישור הבא הוא מודה שהוא חבר אישי של אריה (לייבו) לבנה מהשב"כ:

כאן

מרכז מפלגת העבודה התכנס מספר פעמים כדי למנות את שלום שמחון ליו"ר הקרן הקיימת לישראל. תנועת אומ"ץ לא מתלוננת על כך ולא רואה בכך מינוי פוליטי ו/או שוחד פוליטי. אהוד ברק כנראה סילק את שלום שמחון מהכנסת כדי לאפשר כניסת ח"כ ערבי בשם שכיב אנאן. עבור אריה אבנרי זה כמובן לא שוחד פוליטי. מפא"יניק הם הרי "משלנו". להם מותר הכל. גם מינוי פוליטי לאור היום.
העברת תקציב מימון הבחירות של מפלגת אח"י לקופת הליכוד היתה פעולה חוקית ואינה מהווה שוחד. ברור שאם שתי מפלגות מתאחדות תוך כדי מערכת הבחירות, הן צריכות לאחד את תקציביהן בקופה אחת כדי לזכות יחד בבחירות. אחרת איזו משמעות יש לאיחוד בין שתי מפלגות?
אוכלוסיית ישראל מתחלקת בערך חצי חצי לתומכי שמאל ותומכי ימין. את אריה אבנרי זה לא מעניין. לדעתו מחצית מהאוכלוסיה שלא מוצאת חן בעיניו (אנשי ימין) לא זכאים להתמנות לשום תפקיד ציבורי כי הם "לא משלנו". כל מינוי של איש שמאל לתפקיד ציבורי הוא בעיניו כשר, גם כשהיזמה באה ממרכז מפלגת העבודה. כבר פנחס ספיר ושרגא נצר טבעו את הביטוי: המפלגה זה המדינה. חרותניקים הם "לא משלנו".

אינן נקיות
  24/06/2010 13:53:00
המבקר: ביקורת חריפה בפרשת האזנות הסתר לרמון
דן מרגלית -אבירי החוק??????
מר מרגלית ששמעתי לאחרונה כינוי מעניין שלו-"ברוטוס הישראלי" תוקע הסכינים הידוע ב"ישראל היום.""ערב חדש," "מועצת החכמים" וכלבמה שרק ניתנת לו .בכל המקומות הללו בהם הוא מקבל תשלום טוב ותוקע סכינים במי שהיה חברו 30 שנה . מה אומר מרגלית על "כוחות האור " שהמבקר מדווח לנו על פעולותיהם. מה למשל הוא אומר על פרקליט מחוז ירושלים קורב ,זה שאמר שהשופטים הם חמורים ומנסה להוכיח זאת במשפט ראשון טורס-אולמרט. מרגלית שנוהג בצביעות ולעתים קרובות בנבזות ונלוזות שותק !!!!! גם יומו יבוא, והוא יעמוד על עמוד הקלון הציבורי למשפטה של דעת הקהל. סכויו לצאת זכאי במשפט דעת הקהל נראים להיות קלושים ביותר . אריה אבנרי ויואב יצחק יהיהו מגיניו .....
שימרון  24/06/2010 03:29:00
גילת וגלבוע פעלו בניגודי עניינים בפרשת דליה איציק
האמנם?
הייתכן ו"רודף הצדק" מרדכי גילת נתן ידו להפללה לא מוצדקת? הייתכן שיואב יצחק שנכשל בפרויקט העיקרי שלו בשנים האחרונות -האשמות כלפי אולמרט בנושא כרמיה יצא כנגד אבירי חזית הצדק והמשפט -גילת וגלבוע? מדוע אין הממחזר הסידרתי אריה אבנרי מוסיף מגילה ארוכה כאורך הגלות כמו שהוא עושה תמיד? הייתכן שאורי קורב שאמר על השופטים שהם חמורים ממשיך לחשוב כך ולפעול בהתאם(פרשת 32 העמודים שתדרכה הפרקליטות את עדת התביעה מראשון טורס?) הייתכן שידיעות שונות שיואב יצחק כתב לגבי פרשת הולילנד וחלקו של אולמרט בפרשה היו הזויים ולא נכונים בעליל ? האם כל מה שנכתב כאן לא מביא כמה מכותבי הטוקבקים האובבססיבים כנגד אולמרט לחשוב פעם נוספת. לא!!! אין סכוי לכך!!! הכתומים המתחזים כאן ומקללים,מנאצים ,מכפישים ומשקרים ימשיכו. אוהדי ביבי המסוממים הפוחדים שאולמרט יחזור לזירה וביבי ילך למחשכי האופוזיציה ,ימשיכו בשלהם ויאמרו שכל מי שכותב לזכותו של אולמרט הוא קנוי ומשולם .
שימרון
  23/06/2010 16:22:00
אומ"ץ למבקר: במשטרה "מנפחים" הצלחות
אבנרי = גם מצג שווא של אומץ.
על כולם אתה מלין
מר אריה אבנרי
רק 'שכחת' לספר לחברי אומ"ץ המעטים
מפני מי אתה היתקפלת , היתכופפת
קיפלת את דגלי בקשת היושרה
במנהל הציבורי.
בסופו של יום
אין יותר מקום לעמותה
שאתה היו"ר שלה
המבינים והרואים נכוחה
יעזבו את אומ"ץ.
על יו"ר אומ"ץ
  23/06/2010 00:11:00
ליברמן וברק הם שלחצו: לאשר תקיפת פעילי המשט
,תגובה למ.ש. ,,
כל מילה שלך נכונה כל מלה אמת.
האם אתה יודע, שברק מסר לפליסטנאים שדות גז ללא רשות ממשלתית
תקרא ב"זעקי ארץ מושחתת" אריה אבנרי
את כולם מאשים רק לא את עצמו. גם מצאלים ברח .התחמק מאחריות

רונית.....
  01/06/2010 21:45:00
"מינוי אפי איתם ליו"ר חברת החשמל - פוליטי"
בזמן שאפי איתם חרף את נפשו
בזמן שאפי איתם חרף את נפשו בסיירת מטכ"ל ונלחם כארי למען המולדת, מה עשה אריה אבנרי המפא"יניק? סידר לעצמו ג'וב נוח בתור כתב "במחנה" ובטאון ח"א. לאחר שסידר לעצמו את הפרוטקציה הדרושה בשב"כ, הוא הוציא שבועון מזויף במימון ניסתר של השב"כ בשם "רימון", כדי להפיץ שם ידיעות "מטעם" בסיגנון "פראבדה" הקומוניסטי.
בלי אנשים כמו אפי איתם לא היה לג'ובניק כמו אריה אבנרי קיום בארץ המסוכנת הזאת. מוטב שישיל את נעליו וישטוף את פיו במי עדן לפני שהוא משמיץ את הגיבור אפי איתם.

בסיירת מטכ"ל
  27/05/2010 22:09:00
"מינוי אפי איתם ליו"ר חברת החשמל - פוליטי"
אריה אבנרי מפא"יניק חסר מצפון
תנועת אומ"ץ של אריה אבנרי היא לא תנועה למלחמה בשחיתות אלא תנועה להנצחת השחיתות של מפא"י. עבור אריה אבנרי, כל מינוי של מפא"יניק לתפקיד ציבורי הוא מינוי כשר למהדרין. לדעתו, כל מינוי של איש ימין הוא מינוי פסול מעיקרו כי הוא כביכול "מינוי פוליטי". לשיטתו של אריה אבנרי יש למנוע ממחצית אוכלוסיית ישראל המזדהה עם הימין מלכהן במישרות ציבוריות, גם אם הימין זכה בבחירות לכנסת. אותן זמירות נאלחות שמענו בשעתו מפי המפא"יניק יוסי שריד כשאריק שרון רצה למנות את מאיר דגן לראש המוסד. המינוי הוגדר כפסול ופוליטי בגלל קשריו של מאיר דגן עם מפלגת הליכוד. בינתיים מתברר שמאיר דגן הוא ראש השב"כ הטוב ביותר שהיה לישראל, למרות קשריו עם הליכוד.
אה כן, שכחתי: רציתי לשאול את אריה אבנרי האם מיפלגת הליכוד הוכרזה כאירגון טרור שיש להוציאו מחוץ לחוק? אם כן, יש להעמיד את נתניהו לדין בגין חברות באירגון טרור.
ועוד שאלה למר אבנרי: האם המינוי של בנימין נתניהו לראש ממשלה הוא מינוי פוליטי פסול בגלל קשריו עם מרכז הליכוד?

שדגךףלכחשד
  27/05/2010 19:09:00
אומ"ץ: "יש להדיח מיד את המפכ"ל דודי כהן"
תשובתך אישור-אומ"ץ בלוק מכתבים
שלום לך.
בנוסף ואף אגב
האם אין בצבוריות הישראלית בחברה ובמימסד
עניינים נוספים שאינם רק 'בכותרות'
ולאו דווקא ואולי בכלל לא דליה איציק ?

לאריה אבנרי אומ"ץ  14/05/2010 18:04:00
אומ"ץ: "יש להדיח מיד את המפכ"ל דודי כהן"
האם אומ"ץ = בלוק מכתבים ?

שאלה לאריה אבנרי  14/05/2010 02:32:00
החשד: מאות אלפי ש"ח מכספי השוחד הופקדו במזומנים עבור יוסי אולמרט
הזיות
יואב יצחק עד היכן ירדת? ספןרי אגדות הזויים את מביא לנו שנאתך האובססיבית לאולמרט מעוורת את עיניך כל יום סיפןר חדש מי מפטם אותך בבדיות הזויות או אולי אלה ספןריו של רב-קישקוש אריה אבנרי ? הוא בזיון למקצוע הקורי עתונות ואתה מחרה אחריו והולך באותה הדרך
אחיאב
  10/05/2010 21:42:00
אות המופת של אומ"ץ יוענק למני מזוז
'מופת' ? למי שגילה רפיסות ?
לא יאומן כי ידובר
קיראו נא דברי אריה אבנרי ברשימתו :
'סוף גנב לכליאה' מתאריך ה-5 בספטמבר 2009
ראו שם כתוב שלתנועת אומ"ץ יש טענה כבדת משקל
למזוז בנושא השוחד...
שם נאמר גם שמזוז גילה רפיסות בנושא השוחד..
אכן
צויין בסוף הרשימה על 'המהפך' שחל במזוז...
אבל במלוא היושרה
האם הוכחה כבר במשפט אשמתו של קצב ?
האם התנהגותו של מזוז בפרשת הנשיא לשעבר היא 'מופת' ?
האם כבר הוכחה אשמתו של אולמרט ?
אולי מזוז כשל ?
האמנם - מדוע ולמה לא שמענו בימי איש 'המופת' על
פרשת הולילנד ?
האם הציבור ליבו שלם וחסר כל מישקעים באשר להיתנהלות מזוז ולישכתו ?
לאריה אבנרי - הפיתרונים.
בעינינו - החלטה שגוייה ולא ראוייה.

כשלון אריה אבנרי  10/05/2010 20:48:00
אות המופת של אומ"ץ יוענק למני מזוז
לא מבין למה לימימה מזוז
שלושה,

ואלו אזובי הקיר צריכים לחכות 7 -20 שנים להכרעת דין.

אם אין זו פרוטקציה, אז פרוטקציה, מהי ?!שופט בכיר בדין משמעתי
משטרה צבאית, כלא 4


השאלה מיועדת לאריה אבנרי

פס"ד בתוך חודשיים  10/05/2010 19:53:00
מגבשים כתבי אישום נגד מרבית החשודים
חוק לשון הרע
אם אולמרט איננו מה שיואב יצחק ואריה אבנרי מכנים אותו אז אדרבא שיתבע אותם למשפט. לו למשל היו מכנים אותי בכל הכנויים הללו הייתי רץ ותובע את האמ אמא שלהם, אממה מה ,הוא מ פ ח ד, כי ,על ראש בגנב בוער הכובע. אתה הבנת את זה י(נ)געל
עודד ב  08/05/2010 18:12:00
אולמרט קיבל מיליון ש"ח שוחד באמצעות שולה זקן
אולמרט נחש מושחת מאין כמותו!
איש שלא ידע ולא ידע לעולם שובע. בכל ההתנהלות וההגעה עד לראשות הממשלה אשמים אנשי התקשורת שתמכו באולמרט, אך קודם לכן אשמה לא פחות ולא יותר נשיאת ביהמ"ש העליון הגב' דורית בייניש.

לגולשים אומר, אל תחגגו מוקדם מדי, עצם העובדה שיש עדיין עיתונאים עלובים כנחום ברנע והדומים לו התומכים באיש כאהוד אולמרט הכל עוד פתוח.

המציאות בישראל מלמדת שיש ממה לחשוש, אולמרט עוד לא בכלא, אני עוד לא רואה את היום שהאיש הזה ישלם על כל מעללו, עוד מתקופת החשבוניות הפקטיביות בליכוד, אם אז מערכות המשפט היו מתנהלות כפי שהיו צריכות להתנהל אהוד אולמרט היה מזמן גמור.

תראו איך האיש המושחת אהוד אולמרט נחש ארסי מאין כמותו, לא יודע בושה מהי, שולח מסרים אין סופיים, עדיין חוששים לעצור אותו, אני מקוה בכל ליבי שיום אחד זה יגמר, ואולמרט ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח, אבל עד שזה לא קורה אין סיבה לחגיגה, עוד נשמע רבות על האיש אהוד אולמרט כפי כשתבתי בעבר, יצוצו כל סרטני ערמוניות למינהן כדי להוציא את האיש המושחת הזה בלא כלום.

לעיתונאי יואב יצחק ולעיתונאי אריה אבנרי הרבה ברכות על מלחמתם העיקשת והעיקבית במלחמה בשחיתות, במיוחד בכל האמור לגבי המגה מושחת אהוד אולמרט שעדיין צריכים לעקוב במליון עיניים אחרי מהלכו של הנחש הארכי מושחת אהוד אולמרט.

טהורת המידות  03/05/2010 08:25:00
אקירוב רכש ציורים מעליזה; אולמרט סידר הקלות בממילא
יואב יצחק תודה.
אם לא אתה, אריה אבנרי וכל הצוות, מי היה מציל אותנו מהארכי מושחתים כדוגמת אולמרט?
גילגמש  11/04/2010 10:55:00
"אין סיבה לחשוב שאולמרט ייעצר"
עד כמה צדק אריה אבנרי
כשכתב את רשימתו החדה על אולמרט שיתעתע במערכת המשפט. אבנרי, מאבירי הלוחמים בשחיתות לאורך כל חייו, היה אולי הראשון שקלט את הסכנות הציבוריות הכרוכות באיש מושחת כאולמרט. כל מה שנזקק לו האיש הנבזי הזה היה שגם עורך דינו במסיכה של ליצן פורים יפעל לקידום התעתועים עליהם כתב אריה אבנרי.
בן דוגית
  08/04/2010 12:11:00
נעצרו המהנדס אורי שטרית ועו"ד מסר בפרשת הולילנד
חזק ואמץ, יואב יצחקי
אל תרפה מחקירת מעשי שחיתות במדינה שכבר מזמן עברו כל גבול ומזכירות מדינות עולם שלישי. תודה גם לאריה אבנרי על פעילותו.
שייקספיר
  07/04/2010 18:50:00
נעצרו המהנדס אורי שטרית ועו"ד מסר בפרשת הולילנד
נבלים הם נבלים הם נבלים
פרשה זו אם תוכח בבית המשפט כפי שיואב יצחק מתאר אותה, תיחשב לאחת מהקשות והחמורות מזה שנים רבות. מבחינת החשדות הגיעה נועזותם של החשודים לשיאים שלא ישוערו, וכבר מזמן מוכרים לנו קלסתרי אחדים מהם עד בחילה שאת פרצופיהם חשפו יואב יצחק ועמיתיו למלחמה בשחיתות. אם החשדות האלה יתממשו כי אז רבים יצטרכו שוב לחזור ולהודות לאנשים כיואב יצחק, אריה אבנרי ולוחמים מובהקים אחרים, על שאינם מרפים. החמדנות הפכה למגיפה בישראל, ואולי אף גרוע מזה כשמדובר במעורבות של אישים שגורל חחינו הופקד בידיהם.
בן דוגית  07/04/2010 17:47:00
לשכת רה"מ לאומ"ץ: "לא ניתן להשעות את ליברמן"
לאריה אבנרי בעצמו אין פן מוסרי
אריה אבנרי הקדיש עשרות מאמרים לתמיכה בלתי מוסרית בדורית בייניש ושות'. כדי למנוע ביקורת מביכה נגד המדיניות הנ"ל של תנועת אומץ, חסם אבנרי במשך תקופה ארוכה את מאמריו נגד תגובות קוראים. פירוש הדבר שהוא מודע לכך דבק בו פגם מוסרי. במקום שיפשפש במעשי ליברמן, יואיל לפשפש במעשיו שלו. מעניין לדעת האם הוא תומך בכנופיית בייניש לשם שמים או כנגד תמורה כלשהי (רוחנית או מוחשית)?
בחקירת ליברמן עוסקים למעלה מ-13 שנים היועץ המשפטי לממשלה, המשטרה, הפרקליטות, מבקר המדינה, השב"כ ובתי המשפט. אם כל כך הרבה גורמים חוקרים ולא מוצאים כלום, סימן שלא דבק בליברמן רבב. מספיק גורמי חקירה בוחשים בקלחת ליברמן. התערבות אריה אבנרי מיותרת, לא מקצועית ואף מזיקה.

הגלגל החמישי
  25/03/2010 15:41:00
אריה אבנרי דורש להסיר שמו מפרסומי בזק
כל המרבה הרי זה משובח
אני תומך בהסרת שמו של אריה אבנרי מכל אתר אפשרי. הוא לא תומך בערכי החופש של מדינה דמוקרטית, כי לעתים קרובות הוא חוסם את מאמריו לתגובות הקוראים.
ז.מ.
  09/03/2010 15:05:00
אריה אבנרי מתחרד
ישראלי = יהודי
בכל הספרות היהודית הישראלית החל מהתנ"ך המשנה הגמרא השו"ת מחשבת ישראל הקבלה החסידות חוץ ממקרים בודדים לא מופיעה המילה יהודי אלא ישראל. כך שהשם הזה כבר תפוס
יתכבד אריה אבנרי ויקח לעצמו שם אחר כמו יבוסי גירגשי ועוד

פנחס  06/03/2010 23:23:00
שיאן הכנסת - ח"כ יוחנן פלסנר - שהה 27 יום בחו"ל
נשאי הכנסת
כמה שיסעו יותר לחו"ל ,כך יזיקו פחות כאן , הבעיה היא בטיסות במחלקה ראשונה שאנחנו משלמים, לינות במלונות פאר + לינות המאבטחים, הקניות בחנויות המלון ורושמים על החדר,תשלום בבתי זונות ומסעדות פאר והכל על חשבוננו,את זה צריך לצמצם, ואולי תקימו ועדת צימצום שישבו בה ,קצב,פרס ,הירשנזון,בניזרי, וסליחה משאר המושחתים שאינם מופיעים בועדה, המופיעים בועדה הם מומחים בתחום,כן כן,אפילו שימון שכל כך מאותרג ע"י אריה אבנרי ושות'.
אליהו חיים  10/02/2010 10:34:00
אומ"ץ תובעת לבטל מכירת חוף פלמחים לפרטיים
אריה אבנרי
חזק ואמץ. אני מאחלת לך הרבה בריאות, כוח, סבלנות ואומץ.
גנאל  17/01/2010 17:48:00
"על מזוז לדאוג להגשת קובלנה נגד מצגר"
גם נגד אהוד ברק יש חשד לפלילים
מבקר המדינה ד"ר אליעזר גולדברג כתב דו"ח חמור ביותר על עמותות ברק. בין היתר טען שאהוד ברק דרס את החוק ברגל גסה. מהקופות של עמותות ברק נעלמה יתרה בגובה של שלושים מליון דולר. אהוד ברק שתק בכל חקירות המשטרה והוא עדיין חשוד בפלילים. מה ההבדל בין הרב יונה מצגר לבין המשנה לראש הממשלה? שניהם נושאי תפקידים ציבוריים ושניהם חשודים. אז למה עמותת "אומץ" פונה רק בענין יונה מצגר ולא פונה בענין אהוד ברק? מישהו רוצה שנאמין שאריה אבנרי לא שמע אף פעם על תיקי החקירה בנושא עמותות ברק?
מה ההבדל?
  20/12/2009 22:21:00
אומ"ץ לדורנר: טפלי בעיתונאים מסגירי מקורות
טול קורה מבין עיניך
אריה אבנרי הסגיר לא אחת מקורותיו
אין חדש תחת השמש  09/12/2009 15:25:00
ריבלין תוקף התקשורת: "מחפשים שחיתות בכוח"
מה אתה אומר מה פתאום שחיתות???
מר ריבלין היקר ..לאן שלא תיזרוק אבן תמצא שם שחיתות. כן כן זאת המדינה שלך מר ריבלין. ראה מה קורה שם בצמרת מישרד הבריאות למשל אנשים מושחתים שעושים בכספי מדינה כאילו זה כספם שאל את מבקר המדינה או את העיתונאי אריה אבנרי והוא יספר לך איך פר' שקיבל פרס ישראל לאחרונה חוגג על הקופה הציבורית ע"י כל מיני מכונים למינהם.ואין מי שמעז לעשות דבר.אנשים שעבדו בצמרת המשרד דאגו לעצמם לקופה קטנה לתקופת הפנסיה ע"י כל מיני מלכרי"ם שלשם מעברים סכומי עתק ללא מיכרז. משקרים את חשב מישרד האוצר וכולם נוהגים כבת יענה. ואנו האזרחים הקטנים צריכים להשקיע מכספנו בכדי להאיר ולהעיר בבתי המישפט .לכן עליך לחזק את ידי אותו קובץ קטן של עיתונאים שמוכנים להיסתכן ולא לחשוש מאותם אנשים אשר צברו כח ומנצלים אותו לשפר את חשבון הבנק שלהם ולחסל את כל מי שמפריע להם במשימה
אגרנט
  18/11/2009 18:13:00
מדד השחיתות: ישראל במקום ה-32
עם ישראל -אספסוף שבוחר מושחתים
מה הזעם הקדוש של העם אשר כל 3 שנים בוחר
את אלופי השחיתות,המנובלים שבהם ולא אחר.
מה ההיפוקריזיה(צביעות) וזעקה לשמיים?
תקראו את יו"ר ה"אומ"ץ " אריה אבנרי בינתיים...

ראספוטין בן מדביד  17/11/2009 20:18:00
הסכמנו בעבר לרדת מהגולן, צריך לדון בפרטים
איילה חסון ביזבוז כספינו בחו"ל
מדוע נוסעת איילה חסון כתבת הטלוויזיה והרדיו שוב ושוב לחו"ל ?
האם בפריז גדעון קוץ הכתב של הרשות הציבורית לא עולה עליה ?
האם גוטמן בארה"ב נעדר כישורים ?
הנסיעה והשהות של איילה חסון כנראה על חשבוננו - הקופה הציבורית .
איילה חסון נשר היא כתבת חצר מובהקת ! ולא משנה מי שולט ב'חצר' ביבי או לפניו אולמרט.
אגב , למרות מתיקות שפתיה ,לדעתי כתבותיה נבובות.
הייתה לה גם החוצפה - האירונית לשאול את ברק כיצד והיכן הוא מיתאכסן הפעם .
אינני בכלל מחסידי אהוד ברק.
ביקשתי לפני כמה ימים ממר יואב יצחק לכתוב ולהגיב בנושא
הוא העדיף, מן הסתם למלא פיו מים.
אני פונה אליו שוב ואל אומ"ץ- אל מר אריה אבנרי.
היכן גם מבקר המדינה ?

העורך לא מגיב !  11/11/2009 22:12:00
מהומות אוקטובר 2000: מיליון ש"ח לכל משפחת הרוג
להורי ילדי תימן וכל עדות ישראל
שנילקחו ממשפחותיהם לגורל לא נודע מדינת ישראל לעולם לא שילמה אפילו אגורה שחוקה אחת, פיצוי על סבל של 60 שנה ויותר. איפה הצדיק אריה אבנרי ואחרים שלעולם לא נקפו אצבע על מה שעשו להורים שחלקם הגדול מת משיברון לב וילדים לא מעטים גדלו ללא זהות וסבל שהוא לא פחות גרוע מהרג הגוף.
טהורת המידות  22/10/2009 06:10:00
התנהלות שר הביטחון אהוד ברק - חסרת רגישות
לינדנשטראוס חייב לחקור את הפרש
לינדנשראוס חייב לבדוק את כל פרשיות ברק. די להתחכמות
אין הוכחות אין ראיות. כנשאל ברק תשובתו התמידית "תלכו למשטרה",הפעם אני דורשת חקירה של לינדנשטראוס.

יואב יצחק ואריה אבנרי אנא תחקרו והעבירו ראיות ללינדנשטרוס.ב"ספר זעקי ארץ מושחתת" אריה כתב על בארות
הגז שנתן ברק לפליסנאים ללא רשות ממשלתית. מענין כמה קיבל ברק קופון ?

רונית פ  11/10/2009 16:44:00
אוסף סיגרים ב-60 אלף ש"ח
מר יואב יצחק- אתה לא עושה די
די עם הדיבורים, החל במעשים.
פרסם מכרז בין משרד עורכי הדין לעריכת תביעה ייצוגית נגד אולמרט. אם זו בעיה של כסף תודיע, לפחות חלק מהציבור יתרום מה שנדרש. כך את כל הרשימה מאריה אבנרי וכל סעיף שגרם בעקיפין נזק לציבור נדרש בירור בבית המשפט.
זו אינה זכותך זו חובתך! הורי ואולי גם הוריך עלו לארץ בשם הציונות. תפקידנו להמשיך את דרכם. אסור לנו להרים ידיים ולתת למכבי האור לבצע את זממם.

איל  27/09/2009 12:11:00
מדינת ישראל נ' אולמרט וזקן
שנים רבות מבטיח אבנרי תחקיר
שנים רבות רומז (מבטיח) העיתונאי אריה אבנרי לעשות תחקיר על כל עסקיו של פר' שני מנכ"ל מש' הבריאות לשעבר שמחזיק בכמה חברות וקרנות ויונק את כספי המדינה . ואף כותב עליו בסיפרו "זעקי ארץ מושחתת" ומתאר חלק מיזערי ממעלליו. הגיע הזמן לפרסם את כל מה שידוע עליו לציבור בכדי שיבין איך המאפיה בלבן עובדת

על פר' מרדכי שני   30/08/2009 18:58:00
"השר נאמן מתנהג כמו הפודל של השופטת ביניש"
להחליף את אריה אבנרי באומ"ץ
בלוחם אמיתי  20/08/2009 10:14:00
אומ"ץ תובעת את השעייתו המיידית של שר החוץ ליברמן
אריה אבנרי,שלפן כהרגלו.
השהיית נבחר ציבור ראוי שתיבחן רק כאשר הוגש נגדו כתב אישום. השר ליברמן הצהיר אתמול,חד משמעית, שיתפטר מתפקידו ואף מהכנסת,אם יוגש נגדו כתב אישום.אז מה השליפות הפופוליסטיות האילו של אריה אבנרי,שכרגיל,יורה לכל הכיוונים,גם כשאין צורך בכך,כדי להראות שאירגון אומץ,פעיל ושומר ,,היחיד,, על טוהר המידות.
הדר גל  04/08/2009 12:15:00